Adatvédelem

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Az F&F Kft., a http://www.foltinandfoltin.hu, http://www.lollipop.hu oldalak és http://www.shop.lollipop.hu címen elérhető webáruház üzemeltetőjeként személyes adatokat kezel. A kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy ügyfeleink, vásárlóink már a személyes adataik, illetve a vásárlás megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk adataikat milyen feltételek és szabályok mellett, mennyi ideig kezeli.

Az e tájékoztatóban foglalt szabályokat cégünk minden személyes adatkezeléssel járó esetben alkalmazza, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk. Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, az érintettek megfelelő tájékoztatása mellett.

Amennyiben kérdése vagy észrevétele van a tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, jelezze az office@foltinandfoltin.hu e-mail címre.

Cégünk tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, illetve némely esetben az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, illetve természetes személy vásárló esetében jogszabály írja elő. 

Adatkezelési tevékenységünket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezései alapján alakítottuk ki.

 

Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:

Név: F&F Kft.

Székhely: 2142 Nagytarcsa Cinkotai út Hrsz.: 0128/172.

Cégjegyzékszám: 01 09 075059

Adószám: 10519073-2-13

Telefonszám: +36 30 475 7581

E-mail: office@foltinandfoltin.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Bakó Miseta Julianna (e-mail: miseta.julianna@foltinandfoltin.hu; telefonszám: +36 70 409 0473).

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 

 • GDPR
 • Info tv.
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
 • 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól.

 

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő részletes tájékoztatást adjuk.

 

 

 1. REGISZTRÁLT VÁSÁRLÓK ADATAINAK KEZELÉSE

 

Cégünk a http://nauty.hu/ webshop üzemeltetőjeként lehetőséget biztosít online vásárlására annak érdekében, hogy vásárlóink gyors és kényelmes módon juthassanak hozzá termékeinkhez.

 

A személyes adatok kezelője: F&F Kft.

Az adatkezelés célja: a vásárlás megkönnyítése, gyors és hatékony beszerzés biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett vásárló előzetes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: név, felhasználónév, jelszó, email cím, telefonszám, szállítási cím.

Az adatkezelés időtartama: aktivitás hiányában a regisztrációtól vagy az utolsó vásárlástól számított 5 év.

 

Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online webshop kialakításához és a megrendelt, megvásárolt termékek kiszállításához adatfeldolgozót vesz igénybe a következők szerint.

 

Adatfeldolgozó neve

Székhelye

Adatfeldolgozói feladat leírása

 Onlinex Solutions Kft.

 Adószám: 26701581-1-04

 Cégjegyzékszám: 04-09-014868

5600 Békéscsaba,

Penza lakótelep 6. A.  / fszt. 1.

Tárhely-szolgáltatás, webshop interface biztosítása. Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata elérhető a szolgáltató honlapján: https://www.superwebaruhaz.hu/adatvedelem

Royal Futár Hungária Kft.

1097 Budapest Gubacsi út 32.

https://www.royalfutar.hu/dokumentumok

 

 

 

 Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, ennek elmaradása esetén nem jön létre adásvételi szerződés a termékekre vonatkozóan.

 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. kérelmezheti azok törlését,
 4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatfeldolgozók általános szerződési feltételei, adatvédelmi nyilatkozatai magas szintű garanciákat biztosítanak a jogszerű és biztonságos adatkezeléshez.

 

A megadott adatokat a fentieken túl kizárólag cégünk erre kijelölt munkatársai kezelhetik.

 

 

 1. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

 

Cégünk hírlevél útján tartja a kapcsolatot vásárlóival, a termékek iránt érdeklődő kereskedésekkel, magánszemélyekkel, akiknek a figyelmébe ajánlja szolgáltatásait, akcióit. 

 

A személyes adatok kezelője: F&F Kft. 

Az adatkezelés célja: rendszeres információ biztosítása az érintetteknek a vállalkozás új termékeiről, a bővülő szolgáltatásokról, a webáruház akcióiról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: név, email cím.

Az adatkezelés időtartama: aktivitás hiányában a regisztrációtól vagy az utolsó vásárlástól számított 5 év.

 

Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk a hírlevél-szolgáltatás biztosításához adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe a következők szerint.

 

Adatfeldolgozó neve

Székhelye

Adatfeldolgozói feladat leírása

 Onlinex Solutions Kft.

 Adószám: 26701581-1-04

 Cégjegyzékszám: 04-09-014868

5600 Békéscsaba,

Penza lakótelep 6. A.  / fszt. 1.

Tárhely-szolgáltatás, https://www.shop.lollipopo.hu/ webshop interface biztosítása. Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata elérhető a szolgáltató honlapján: https://www.superwebaruhaz.hu/adatvedelem

 C-Host Kft.

1115 Budapest, Halmi utca 29.

Tárhely-szolgáltatás, http://foltinandfoltin.hu/ , https://nautylollipops.hu weboldal interface biztosítása. Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata elérhető a szolgáltató honlapján: https://www.nethely.hu/files/C-Host_kft_adatvedelmi_es_adatkezelesi_szabalyzat.pdf

 

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, ennek elmaradása esetén az érintett nem kap tájékoztatást az akciókról, új termékekről, a F&F Kft. szolgáltatásairól.

 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. kérelmezheti azok törlését,
 4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: a hírlevélre a http://www.foltinandfoltin.hu/ weboldalon, illetve a http://shop.lollipop.hu/ webshopban iratkozhat fel az érintett, utóbbi felületen akkor is, ha nem kíván regisztrált webshop-felhasználói profilt létrehozni. Ebben az esetben a néven és az email címen túl további adatokat cégünk nem kezel. Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Az igénybe vett adatfeldolgozók Általános Szerződési Feltételei, illetve a https://www.superwebaruhaz.hu/aszf magas szintű garanciát biztosítanak a jogszerű adatkezelés szempontjából.

 

A megadott adatokat a fentieken túl kizárólag cégünk erre kijelölt munkatársai kezelhetik.

 

 1. Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

Cégünk elektronikus megfigyelő és rögzítő rendszert működtet a székhelyén: összesen hat élesített kamera ad éjjel is látható, ráközelítésre is alkalmas, hangot nem rögzítő képet a székhely egyes területeiről.  

 

A személyes adatok kezelője: F&F Kft. (2142 Nagytarcsa, Cinkotai út Hrsz.: 0128/172, cégjegyzékszám: 01 09 075059)

 

Az adatkezelés célja: az adatkezelő tulajdonában álló vagyon védelme, jogsértő cselekmények megelőzése, bizonyítása.

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a tulajdonában álló vagyon megóvásához, a székhelyén történő jogsértések megelőzéséhez, illetve bizonyításához.

 

A kezelt adatok köre: az F&F Kft. területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai. A kamerák pontos látószögéről a bemutatóteremben adnak tájékoztatást a munkatársak az érintett kérésére.

 

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 3 munkanap.

 

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket az F&F Kft. székhelyén található szervereken, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket. A kamerák látószögéről az irodában nyújtunk pontos további tájékoztatást. A kamerák aktuális képének megtekintésére, adathordozóra rögzítésére kizárólag az F&F Kft. erre kijelölt munkavállalója jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

 

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzítjük.

 

Az érintett jogai:

Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt cégünk ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 

 

 1. Panaszkezeléssel, elállási joggal kapcsolatos adatkezelés

 

Vásárlóinknak lehetőségük van panasz, reklamáció benyújtására, elállhatnak továbbá a rendeléstől a jogszabályban meghatározott 14 napos határidőn belül. Ezzel összefüggésben történik a panasszal élő vagy az elállási jogát gyakorló személy adatainak kezelése a szükséges ideig.

 

A személyes adatok kezelője: F&F Kft.

 

Az adatkezelés célja: fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelő üzleti magatartás tanúsítása, jogszabályban meghatározott elállási jog érvényesítése feltételeinek biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, valamint az adatkezelő igazságszolgáltatáshoz, jogviták megoldásához, elbírálásához fűződő jogos érdeke: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

 

A kezelt személyes adatok köre: név, elérhetőség (telefon, email, fax), bankszámlaszám

Az adatkezelés időtartama: a vásárlástól számított 5 év.

 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 4. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk a személyes adatokat tartalmazó iratokat zárt helyen tárolja, az elektronikusan tárolt iratokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védi. A megadott adatokat a fentieken túl kizárólag cégünk erre kijelölt munkatársai kezelhetik.

 

 

 

 1. Cookie kezelés

 

Honlapunk a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések, személyre szabott szolgáltatás nyújtása.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

 

Az érintettek köre: a http://www.foltinandfoltin.hu/, http://www.nautylollipops.hu/ és a http://shop.lollipop.hu/ webáruház látogatói.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig tart.

  

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/technologies/ads.

 

A webáruház online hirdetéseihez a Google Remarketing szolgáltatást alkalmazza. Az AdWords remarketing vagy hasonló közönségfunkciói révén olyan felhasználókat érhetünk el, akik korábban már meglátogatták webhelyünket, és ezáltal a megfelelő embereknek a megfelelő üzenetet jelenítheti meg. Az üzenetet (hirdetéseket) a Google és szerződésben lévő partner webhelyei jelenítik meg. A cookie-k számítógépről való törlésével a hirdetések megjelenítése leáll, vagy a google hirdetési beállításaiban is letiltható a következő címen elérhető utasítások követésével: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=hu

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

 

 

 1. Honlap szervernaplózása

 

A http://www.foltinandfoltin.hu/, http://www.lollipop.hu és a  http://shop.lollipop.hu/ weblapok meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

 

Az adatkezelés célja: a honlapok látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Cégünknek jogos érdeke fűződik a weboldal biztonságos működéséhez.

 

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.

 

Az adatkezelés időtartama: 5 év.

 

Adatfeldolgozó neve

Székhelye

Adatfeldolgozói feladat leírása

 F&F Kft. 

2142 Nagytarcsa, Cinkotai út, Hrsz.: 0128/172  

Domain-szolgáltatás http://www.foltinandfoltin.hu/ weblap

C-Host Kft.

1115 Budapest, Halmi utca 29.

Tárhelyszolgáltatás http://www.nethely.hu/ weblap

 Onlinex Solutions Kft.

 Adószám: 26701581-1-04

 Cégjegyzékszám: 04-09-014868

5600 Békéscsaba,

Penza lakótelep 6. A.  / fszt. 1.

Webáruház tárhelyszolgáltatás http://shop.lollipopo.hu/ webshop

 

 

 

További információk: cégünk a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a cégünktől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók.

Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

 

 1. Üzleti partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése

 

Cégünk egyaránt folytat kis- és nagykereskedelmi tevékenységet, ennél fogva számos termékek kiskereskedelmével foglalkozó partnerünk van. E cégek, társaságok, egyéni vállalkozókkal rendszeres kapcsolatot tartunk együttműködésünk további javítása, a részükre nyújtott szolgáltatások magas minőségének fenntartása érdekében. Üzleti partnereink kapcsolattartó adatait cégünk a következők szerint kezeli.

A személyes adatok kezelője: F&F Kft.

 

Az adatkezelés célja: üzleti kapcsolatok fenntartása, erősítése.

Az adatkezelés jogalapja: az üzleti partnerrel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint az adatkezelő üzletfejlesztéshez, kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

 

A kezelt személyes adatok köre: név, elérhetőség (telefon, e-mail cím).

Az adatkezelés időtartama: a szerződéses kapcsolat fennálltáig.

 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését, pontosítását
 3. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 4. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk a személyes adatokat tartalmazó iratokat zárt helyen tárolja, az elektronikusan tárolt iratokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védi. A megadott adatokat a fentieken túl kizárólag cégünk erre kijelölt munkatársai kezelhetik.

 

 

 1. Egyéb adatkezelések

 E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

    

 

    10. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által bérelt szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

 

 

    11. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül, a vonatkozó szabályzatunknak megfelelően. Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

Tájékoztatáshoz való jog:

 Cégünk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

 

A tájékozódáshoz való jog írásban, at 1. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben cégünk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga:

 Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. Az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 

Helyesbítés joga:

 E jog értelmében bárki kérheti a cégünk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog:

 Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a következők szerint. A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

 

Adathordozáshoz való jog:

 Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Cégünk word vagy excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.

 

Tiltakozás joga:

 Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

 Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
 3. védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 4. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

 

 

Visszavonás joga:

 Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Eljárási szabályok:

 Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Kártérítés és sérelemdíj:

 Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:

 Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Nagytarcsa, 2019. 02. 15.

 

 

  F&F Kft.

adatkezelő